God is love. In the nature of love we find a most valuable source, the very being of God. God is one while also being three in one, three individuals who love each other with immeasurable love.

The individual is a key to understand our existence. It is vital that we understand this in the context of truth. Salvation of souls is about individuals. Every individual is also equipped with the abilities that God transforms as we are renewed. The heart changes, thoughts are renewed and our works become works of light. Jesu liv bevitner individets verdi, på måten han ble født, i livet han levde, gjennom tjenesten han hadde, ved døden han led, i oppstandelsen fra døde og hvor han nå sitter på sin trone.

Individet er også satt sammen unikt. Vi har talent, gaver, kall og muligheter som alle er individuelle.

Skjønnheten ser vi når alt det individuelle fungerer sammen som den vakreste symfoni. Dette skjer når Guds Ånd får være alt i alle ting. Det individuelle er derfor vesentlig, fundamentalt og av uvurderlig betydning. Hvordan vi forstår, verdsetter og forvalter dette har enormt potensiale i Guds evige hensikter.

Individet er manifestasjonen av det sentrale fundamentet i hele vår eksistens; individualitet. Uten dette kan ikke noe defineres. Det er ved det unike og distinkte en kan ha en virkelighet som er noe annet en intet. Det som ikke kan defineres, kan heller ikke være noe. Individet er dermed et kjerneelement in Guds evige hensikt.

Hele Skriften vitner med overveldende tyngde om individets vesentlige rolle i historien. Adam og Eva var distinkte individ som ble satt inn i en hensikt og gitt et ansvar. Deres personlige valg fikk historisk konsekvens. Hvert eneste individ vi leser om i Skriften, har hatt dette samme potensialet. Det er på individets nivå vi finner relasjonens kjerne. Der ligger det iboende potensialet til å elske eller ei. I individet ligger livets potensiale. Der ligger familiens, samfunnets, byens og nasjonens potensiale. Det kan ikke påtvinges fra en ekstern kilde, men må fødes frem fra individets indre.

På grunn av individets unike verdi, potensiale og ansvar, kan vi trygt si at individets suverenitet må beskyttes for alt det er verdt. Heri ligger muligheten til å skape det Gud lengter etter; en ren og lyteløs brud til sin Sønn. De helliges (individers) rettferdige gjerninger er brudens hvite klær.

Individet som bestanddel i samfunnet kan ikke undervurderes. Det er her vi må investere og bygge, slik at levende byggesteiner kan vokse opp til modenhets mål. Jesu verk var essensielt for å frigjøre mennesker som personlig var slaver under synd. Det er fra menneskers indre at Guds rike kan manifesteres her på jord. At individet får vokse frem til sin arv og domeneautoritet i Kristus er sentralt i Guds hensikt. Vi er alle gitt noe unikt. Gud herliggjøres når fylden av alt dette kommer til uttrykk.

Bygget på den udelelige individualiteten finner vi også den sammensatte individualiteten som uttrykkes gjennom familier, byer, nasjoner og paktsuttrykk.

Vår forståelse av Guds rike og strømmen av Guds autoritet vil avgjøre hvordan vi selv forholder oss til individualitet. Noen vil dermed se det som potensiale, mens andre vil se det som en trussel. Skriften er tydelig på at Guds rike er inne i oss og manifesteres i kjødet. Dermed er og blir det hva vi kan kalle en grasrotbevegelse, ikke en form eller en institusjon. Gud advarte sitt folk tidlig mot disse.

Individet forblir dermed en evig nøkkel til Guds hensikter.