Utøvelse av myndighet, som vi kjenner det i vår verden, var ikke en del av Guds opprinnelige hensikt. Hans regjering var alltid ment å være innenfra og utover, fra hjertet til handling. Når synden ble en realitet måtte det inn noe som konsekvens. Synden måtte begrenses gjennom å opprettholde lov og rett i kjødet. Der det ikke er kjærlighet og selvstyre må individ og samfunn styres ved eksterne lover og utøvelse av makt. Dette skjedde i utgangspunktet lokalt og ble avgjort av dommere som kjente loven.

Siden ønsket Israel seg en konge slik de andre folkene hadde det. Dette har skapt konflikt mellom forståelsen av svært sentralisert makt og svært desentralisert makt.

Myndighetens rolle i samfunnet skulle i utgangspunktet være minimal.

Siden myndighet har med utøvelse av makt å gjøre er det vesentlig at samfunnets former er satt opp slik at makt ikke blir misbrukt. Ved misbruk blir folket ofte gjort til slaver og mister sin frihet til å leve sine liv rett foran Gud.

Dette er en sfære som er viktig å forstå riktig. Gud er opprinnelsen til all myndighet. Jesus sa også at Han har fått all makt. Profeten Jesaja er tydelig når han sier at all myndighet skal hvile på Jesu skuldre.

Siden myndighet også handler om utøvelse av makt for å opprettholde loven og rettferdighet er det viktig at mennesker ikke er besatt av makt. Guds rike er ikke et maktrike, men et rike styrt av kjærlighet, altså indre selvstyre i henhold til Guds Ånds lov.

I kjødet og i samfunnet ser dette slik ut; at bare mennesker med prøvd karakter og visdom kan betros å forvalte områder der en røre makt og myndighet. Dette handler om manifestasjonen av Jesus i samfunnet. Mennesker som ikke har Jesus er fritt vilt for åndskrefter og lære som vil ødelegge hver eneste av Guds hensikter. Derfor skal vi ikke jage etter store institusjoner og maktvesen, men alle skal være under og holdes tilregnelig overfor grunnlov og Guds lov.

Myndighet som vi ofte kjenner det, uttrykt i form av en stat, er ikke Guds oppfinnelse, men menneskets vei. Denne formen gjør mennesker til slaver og opphøyer staten i Guds sted. Guds myndighet på den nåværende jord uttrykkes gjennom en grunnlov bygget på Skriften og forvaltes av betrodde mennesker med karakterstyrke, som også holdes tilregnelige av samfunnet.